Zapraszamy na wykłady !

TRANSPORT

Wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

- propozycje pracowników Katedry Logistyki i Systemów Transportowych
W tym - jubileuszowym - roku przygotowaliśmy cykl wykładów poświęconych polityce transportowej.

X DZIEŃ TRANSPORTOWY NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ - POLITYKA TRANSPORTOWA W TEORII I PRAKTYCE

Wrocław, 20 września 2014 r. (sobota)

9.00 dr Jakub Halor, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Jak to się wszystko zaczęło, czyli dzieje transportu miejskiego
10.00 mgr inż. Anna Gajna-Korycka, mgr inż. Tomasz Korycki, absolwenci kier. Transport na PWr
Pracuj w mieście - mieszkaj poza nim. Współczesne wyobrażenie kontra historia
11.00 dr inż. Andrzej Krych, Politechnika Poznańska
Kto wrobił królika Rogera? O przełomie motoryzacyjnym w historii transportu miejskiego
12.00 (mgr inż. Czesław Palczak), radny Rady Miejskiej Wrocławia, b.prezes MPK Wrocław
Samorządowa polityka transportowa we Wrocławiu - teoria i praktyka
13.00 mgr Piotr Krukowski, Stowarzyszenie ITS Polska
Inteligentne Systemy Transportowe - wdrażanie polityki transportowej w praktyce
14.00   dyskusja panelowa
Jaka polityka transportowa we Wrocławiu?
15.00 dr Jakub Halor, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cities in Motion - wykorzystanie gry symulacyjnej do nauki podstaw zarządzania transportem miejskim

Wykłady odbyły się - jak zazwyczaj - w Auli A budynku B-4. W dziesiątym Dniu Transportowym udział wzięło około 60 osób.Dziesięć edycji Dnia Transportowego na Politechnice Wrocławskiej było dla nas sporym wyzwaniem organizacyjnym. W tym okresie omówiliśmy z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia wszystkie kwestie związane z transportem publicznym, które budziły zainteresowanie słuchaczy - był zatem dzień tramwajowy (II) i autobusowy (IV), szeroko mówiliśmy o kolei (III i VIII), swoje miejsce znalazły też niedoceniane wąskotorówki (I i IX). Nie mogło oczywiście zabraknąć dyskusji o węzłach przesiadkowych (VI), trendach przyszłościowych (V), roli informacji i sterowania w nowoczesnych systemach transportowych (VII) oraz polityce transportowej (X).

Po 10 latach tematyka transportowa nie uległa oczywiście całkowitemu wyczerpaniu. Dotychczasowa formuła Dolnośląskiego Festiwalu Nauki uległa jednak przemianom - wydaje się, że minął już czas wykładów otwartych, organizowanych dla dorosłych w czasie wolnym od pracy. Dzień Transportowy był bodaj ostatnim przykładem całodziennego maratonu wykładowego, który odbywał się w ramach festiwalu.

Dziękujemy tym bardziej za liczne uczestnictwo w tegorocznej (i wszystkich wcześniejszych) imprezach. Czy Dzień Transportowy doczeka się kontynuacji? Czas pokaże...

Dziękuję za wspólnie spędzone godziny!

Бogusław MoleckiCzytelnia

Nasze książki

Kilkukrotnie udało nam się wydać książki poświęcone tematyce omawianej podczas Dni Nauki. Proponujemy zatem do lektury:

[1] Lewandowski K. (red.): Miasto Wrocław - przestrzeń komunikacji i transportu. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2004. ISBN 83-7085-811-2
[2] Lewandowski K., Molecki B. (red.): Tramwaje we Wrocławiu 1877-2006. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2006. ISBN 83-7085-964-X
[3] Molecki Б.(red.): Rola samorządu w kształtowaniu transportu regionalnego w Polsce i w Europie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010. ISSN 1425-0993
[4] Molecki B.(red.): Nowoczesne tramwaje w komunikacji miejskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014. ISSN 1425-0993

Książka o tematyce DFN 2004 Książka o tematyce DFN 2006 Książka o tematyce DFN 2012 Książka o tematyce DFN 2014

Dystrybucją naszych książek zajmuje się Oficyna Wydawnicza PWr.Informacja

Wykłady we wcześniejszych latach...

Inne imprezy na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Przyjdź na studia na kierunek Transport !

Studentów Politechniki zapraszamy także na wykłady z Historii Transportu (wybieralny przedmiot humanistyczny), które odbywają się w semestrze zimowym.


ostatnia aktualizacja 14-09-22
oprac. Бogusław Molecki